Wat gebogen is wordt heel
Buig en je zult je echtheid ervaren
Als je kiest voor eenvoud,
kun je een voorbeeld zijn
In plaats van je te rechtvaardigen,
kun je je onderscheiden

Als iets je spijt, dan wordt het je vergeven
Als je niet bluft, hoef je niet te wankelen
Als je niet vecht, zal niemand met je vechten
Blijf heel en volg je hart
Heel blijven is buigen voor wat groter is.